MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel De natuur als bondgenoot, De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief
AuteursCoesèl,Marga; Schaminée, Joop; Duuren van, Lodewijk
Uitgever 
Prijs € 29,95
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2007 dec.
ISBN978-90-5011-224-6
288 pagina′s

Wat heeft de uitvinding van het prikkeldraad te maken met de natuur? Wie kwam in Nederland op het idee om ‘monumenten’ van de natuur te behouden? Welke invloed hadden de Verkade-albums op de belangstelling voor natuurstudie? Op deze en andere vragen geeft De natuur als bondgenoot een antwoord. Het boek beschrijft de toenemende aandacht en zorg voor natuur en landschap, vanaf het midden van de negentiende eeuw tot heden. De natuur als bondgenoot bestaat uit een kroniek met allerlei opmerkelijke wetenswaardigheden en een vijftigtal essays over personen en zaken die betrekking hebben op ‘het erfgoed van Heimans en Thijsse’. De tekst is verlucht met een groot aantal, deels niet eerder gepubliceerde illustraties uit het bezit van de Heimans en Thijsse Stichting en andere organisaties. Anderhalve eeuw geleden was er in Nederland nog natuur in overvloed en dacht men niet aan natuurbescherming. Sindsdien is er veel veranderd. Dat er in het dichtbevolkte Nederland nog mooie en soortenrijke natuurgebieden aanwezig zijn, danken we aan een krachtige natuurbeschermingsbeweging. Deze ontstond omstreeks 1900. Door de mens te beschouwen als bondgenoot van de natuur – en dus niet als slaaf of heerser – legden de onderwijzers E. Heimans en Jac.P. Thijsse in Nederland de basis voor een evenwichtige houding tegenover de natuur. Een houding waarbij natuurbescherming en economische vooruitgang niet als tegenstrijdig worden gezien, maar onlosmakelijk met elkaar zijn verweven. Marga Coesèl (1942) studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een studie over J. Heimans en de geschiedenis van de natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, getiteld Zinkviooltjes en zoetwaterwieren. Zij is auteur van De NJN, een gemeenschap van individualisten, het Verkade-album Natuurlijk Verkade, het verhaal van de albums en een groot aantal artikelen over de wereld van Heimans en Thijsse. Marga Coesèl is sinds 1988 actief in de Heimans en Thijsse Stichting in Amsterdam. Joop H.J. Schaminée (1957) studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde op een studie naar subalpiene heidegemeenschappen in Frankrijk. Hij is medeauteur van diverse boekenreeksen, waaronder De vegetatie van Nederland, Atlas van plantengemeenschappen in Nederland en Europese natuur in Nederland. Op het gebied van de biologische geschiedschrijving publiceerde hij samen met anderen Honderd jaar op de knieën. Schaminée is sinds 1987 werkzaam bij Alterra en sinds 2006 tevens als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit. Lodewijk van Duuren (1949) studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 1981 werkt hij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de productgroep Landbouw en Natuur. Hij is samensteller van BioBase, mederedacteur van het Natuurcompendium en medeauteur van de serie Atlas van plantengemeenschappen in Nederland.